Historia OSP w Szetlewku

Ochotnicza Straż Pożarna w Szetlewku powołana została jako samodzielna jednostka 15 sierpnia roku pańskiego 1915. Rok później, tj. w 1916 roku z inicjatywy członków i ofiarności mieszkańców Szetlewka zakupiono pompę ręczną, syrenę ręczną i umundurowanie. Posiadany sprzęt strażacki do 1930 roku przechowywany był w budynkach u gospodarzy.

W roku 1930 ofiarność członków OSP i mieszkańców zaowocowała budową remizy. Remiza była zarówno miejscem przechowywania sprzętu i umundurowania, jak i spełniała rolę obiektu kulturalnego. Organizowano w niej zabawy taneczne oraz przedstawienia teatralne. Pod koniec 1961 roku pompę ręczną zastąpiono motopompą M-800 wraz z regulaminowym wyposażeniem. W 1962 roku zakupiono ogumiony wóz strażacki.

15 lipca 1973 roku, kiedy prezesem Zarządu OSP był Wojciech Kin, na zebraniu wiejskim zwołanym przez sołtysa wsi Władysława Sulkowskiego zrodziła się myśl o budowie nowej remizy OSP. Do pełnienia funkcji przewodniczącego budowy mianowano dha Władysława Sulkowskiego. Powołano do działalności Komitet Budowy w następującym składzie: Franciszek Waleriańczyk, Jerzy Matecki, Czesław Pakulski, Józef Kubacki, Henryk Kopczyński, Eugeniusz Waleriańczyk, Franciszek Kieliszkowski, Józef Wolbach, Zygmunt Pakulski. Na rzecz budowy strażnicy mieszkańcy wsi opodatkowali się po 100 zł z hektara.

2 marca 1974 roku na walnym zebraniu OSP dokonano wyboru prezesa, którym został dh Franciszek Waleriańczyk. W tym też miesiącu społeczeństwo wsi przystąpiło do rozbiórki starej remizy. Prace z tym związane zakończono 30 marca. Podczas prac związanych z rozbiórką odnaleziono pismo opiewające budowę tejże remizy o następującej treści:

Ochotnicza Straż Pożarna w Szetlewku pobudowała tę remizę w maju 1930 roku, kiedy to był prezesem: Antoni Sulkowski, wice-prezesem Wincenty Graczyk, skarbnikiem Tomasz Pakulski, sekretarzem Bronisława Kuchowiczowa, Członkowie Zarządu: Józef Pakulski, Franciszek Sobczak, Naczelnikiem: Czesław Kuchowicz, podnaczelnikiem: Ignacy Cichocki, gospodarzem: Wojciech Waleriańczyk, adjutantem Ignacy Kopczyński, I oddziałowym Michał Waleriańczyk, II oddziałowym Tadeusz Kin. Przy budowie remizy pracowała cała wieś Szetlewek. Na szczególne wyróżnienie zasługują: przez swą ofiarność: p. Józef Kin, który ofiarował plac pod remizę i kilka sztuk drzewa. Przez swą pracę p. Wojciech Waleriańczyk, który przy pomocy innych mieszkańców pobudował ją. Jako gospodarz straży zawsze bierze czynny udział w każdej obchodzącej nas sprawie nie szczędząc czasu i trudu. W pracy okoła dobra straży pomagał mi Zarząd z prezesem, skarbnikiem, adjutantem i d-cami oddziałów na czele. Ale byli też i tacy, którzy patrzeli na naszą prace a pomocy nie dali. Wstyd im. A cześć innym, jak Józefowi Stankowskiemu, który darmo odrobił drzewo czem przyczynił się do bezpłatnego wzniesienia budynku.
Naczelnik Straży i kier. szkoły p. Kuchowicz.

1, 2 i 3 kwietnia 1974 roku wykonano prace związane z zalewaniem fundamentów. Majstrem prowadzonej budowy był p. Kazimierz Antkowiak. W październiku podniesiono mury do stropu. W sierpniu 1975 roku  przerwano prace murarskie ze względu na brak materiałów (dźwigary). Strop zalano w czerwcu 1976 roku, a dach założono w październiku - majstrem był p. Tadeusz Nowak. W 1977 roku p. Józef Szpitalny wykonał podłogi na piętrze oraz pozostałe prace stolarskie. Białkowanie ścian wykonała p. Helena Olejniczak. W październiku 1977 roku rozpoczęto malowanie strażnicy - majstrem był p. Tadeusz Wilczyński. Piece kaflowe postawiono w listopadzie. Rok 1978 rozpoczął się od zmian w Zarządzie. Na walnym zebraniu OSP 12 stycznia prezesem został wybrany dh Piotr Wyruch. W tym też roku wykonane zostały w strażnicy prace blacharskie. Ostatecznie oddanie remizy do użytku nastąpiło w 1978 roku. Warto jeszcze zaznaczyć, że nowy obiekt wzniesiono na poszerzonym placu, którego ofiarodawcami byli: p. Stefan Kin oraz p. Andrzej Loch.

wozDwa lata później, w 1980 roku majątek jednostki powiększył się o zakupiony karawan. W 1983 roku wykonano ogrodzenie placu przy strażnicy. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu 9 stycznia 1984 roku dokonano wyboru nowego Zarządu. Prezesem został Eugeniusz Waleriańczyk. W tym też roku wykopano studnię. Z końcem 1984 roku dokonano kolejnych zmian w Zarządzie. I tak w wyniku głosowania na walnym zebraniu wybrano Lecha Żelka na prezesa. Rok 1985 zaowocował wykonaniem wielu prac. Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć były: prace wodno-kanalizacyjne, zbudowanie szamba i śmietnika, naprawa i konserwacja dachu po szkodach wyrządzonych przez wichurę.

W marcu 1986 roku poczyniono starania o ufundowanie sztandaru dla jednostki. Z inicjatywą ufundowania sztandaru wystąpił Kazimierz Kobylarek. Zamówienie na wykonanie sztandaru złożono w Zakładzie Haftów Artystycznych w Poznaniu. Jednostka pokryła zakup sztandaru z własnych funduszy. Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce 31 sierpnia 1986 roku. Poprzedziło ją poświęcenie sztandaru w kościele parafialnym w Trąbczynie, którego dokonał ks. mgr Józef Wrzosek.

sztandar

Uroczystość wręczenia sztandaru otworzył prezes OSP w Szetlewku dh Lech Żelek słowami:

"Dzień dzisiejszy przejdzie do historii naszej OSP w Szetlewku, z pewnością także wszystkich OSP z terenu naszej gminy. (...)"

sztandar

Na uroczystość przybyły jednostki OSP z Zagórowa, Bukowego, Osin, Trąbczyna, Kopojna, Augustynowa, Imielnego, Łomowa, Myszakówka, Huty Łukomskiej, Wrąbczyna, Oleśnicy, Skokumia, Łazińska, Szetlewa, Stanisławowa, Nowej Wsi, Kurowa i Biskupic. W imieniu wszystkich członków OSP w Szetlewku sztandar przyjął prezes OSP druh Lech Żelek, który przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie: Tadeusz Żelek, Eugeniusz Waleriańczyk, Bronisław Żelek.

Podczas uroczystości sekretarz OSP w Szetlewku - druh Kazimierz Kobylarek przedstawił historię jednostki oraz powiedział:

(...) Nasza jednostka to straż o długiej historii. Bez względu na cenę będzie istnieć. (...) Niech każdy członek naszej organizacji stanie się wzorem dla następnych pokoleń. Ufundowany sztandar, którego stajemy się właścicielami niech zjednoczy i umocni nasze szeregi.

W kolejnych latach następowała modernizacja pomieszczeń oraz placu wokół strażnicy m.in. prace malarskie, wymiana oświetlenia, urządzeń sanitarnych, posadzek, konserwacja dachu, naprawa rynien, ogrodzenia, utworzenie szalet wewnątrz budynku.

Na walnym zebraniu 1 lutego 1992 roku dokonano zmian w Zarządzie. Prezesem został Waldemar Kopaczewski. Warto zaznaczyć, że w tym też roku podczas zawodów sportowo-pożarniczych w Zagórowie nasza młodzieżowa drużyna zajęła I miejsce. 27 stycznia 1996 roku ponownie dokonano wyboru Zarządu, powołując na prezesa Tadeusza Żelka. W 1997 roku utwardzono plac przed remizą kostką brukową, zmodernizowano i zagospodarowano pomieszczenia na parterze oraz wydzierżawiono część obiektu OSP na dyskoteki.

zukW roku 2000 sprzedano karawan i uzyskując zgodę od władz gminy na zakup samochodu, jednostka z własnych funduszy i środków pozyskanych od sponsorów zakupiła samochód marki żuk. W tym samym roku, 23 września, ludzka zazdrość, głupota i nieodpowiedzialność była powodem włamania i podpalenia strażnicy. W akcji gaśniczej brały udział jednostki: Szetlewek, Słupca, Zagórów, Trąbczyn, Biskupice. Strażnica uległa częściowemu zniszczeniu. Dzięki szybkiej mobilizacji osób zainteresowanych obiektem w krótkim czasie został wykonany całkowity remont. Dzięki temu już 26 listopada można było świętować 85. rocznicę powstania naszej jednostki. Podczas uroczystości proboszcz parafii Trąbczyn - ksiądz Jan Karczmarczyk dokonał poświęcenia remizy wyremontowanej po pożarze oraz samochodu żuk.

7 lutego 2001 roku na walnym zebraniu dokonano wyboru Zarządu, którego prezesem został Gabriel Kubiak. W 2001 roku wykonano: chodniki i wjazdy do garaży, alarm w sali, konserwację dachu na strażnicy, remont motopompy, rozpoczęto prace przy wyjściu ewakuacyjnym, zakupiono metalowe schody. Druhowie brali udział w zbiórce darów dla powodzian z południowej Polski. 26 listopada 2001 roku jednostka uczestniczyła w akcji podczas pożaru piętra w tutejszej szkole.

Rok 2004 to kolejny rok remontów: dokonano konserwacji stolarki okiennej, wiatrołapu, rynien spadowych, pomalowano salę, wykonano i wymieniono drzwi garażowe. Wykonano również renowację sztandaru. Jednostkę doposażono w prądownicę, węże, pachołki i kamizelki. W 2005 roku wykonano kolejne prace malarskie, wymieniono drzwi frontowe i zabezpieczono je zewnętrzną kratą. Zamontowano maszt na placu przed remizą.

Świętowanie 90-tej rocznicy powstania OSP w Szetlewku połączone z VII Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka odbyło się 2 maja 2005 roku. Uroczystość rozpoczęto zbiórką na placu przy remizie w Szetlewku. Na zbiórce stanęły poczty sztandarowe, strażacy i zaproszeni goście. W uroczystości wzięły udział delegacje z OSP: Strzałkowo, Szemborowo, Stanisławów, Augustynów, Piotrowice, Dolany, Drążna, Myszakówek, Słupca, Kamień, Cienin Zaborny, Ciążeń, Młodojewo, Cienin Kościelny, Gółkowo, Marcewek, Zagórów II, Ostrowite, Balin, Drzewce, Lądek, Kopojno, Nowa Wieś, Łazińsk, Zagórów I, Trąbczyn, Pokoje, Skokum, Powidz, Kurów, Osiny, Łomów, Anielewo i Kąpiel.

sztandary

Po uformowaniu zbiórki nastąpił przemarsz na boisko przy Szkole Podstawowej w Szetlewku. Gości powitał prezes OSP w Szetlewku druh Gabriel Kubiak. Odprawiono uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył ksiądz kapelan Barlak, a homilię wygłosił proboszcz z Trąbczyna - ks. Jan Karczmarczyk. Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się część oficjalna Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Po złożeniu raportu część jubileuszową OSP w Szetlewku rozpoczęto krótkim rysem historycznym jednostki, który przedstawił kronikarz dh Kazimierz Kobylarek. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy Eugeniusz Grzeszczak odznaczył sztandar OSP Szetlewek Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Poczet sztandarowy w składzie: dh Karol Pakulski, dh Grzegorz Kubacki. dh Waldemar Łechtański prezentował odznaczony sztandar przed szykiem strażaków, zaproszonymi gośćmi i publicznością.

medal

Kolejnym punktem części jubileuszowej było wręczenie awansów, odznaczeń i listów pochwalnych. Uroczystość uświetniły występy artystyczne przygotowane i wykonane przez dzieci tutejszej szkoły. Uczestnicy mogli też wysłuchać koncertujących orkiestr dętych. Sponsorom  uroczystości wręczono symboliczne, ale jakże wymowne upominki. Jednostce OSP w Szetlewku na ręce prezesa dha Gabriela Kubiaka wręczono statuetkę św. Floriana. Aktu wręczenia upominków dokonał prezes Zarządu Powiatowego Eugeniusz Grzeszczak.

symulacja23 listopada 2005 roku Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Słupcy zaplanował na terenie naszej jednostki praktyczne ćwiczenia dla sił i środków ochrony przeciwpożarowej powiatu słupeckiego. Do ćwiczeń zaproszono studentów Wydziału Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Pierwszym poligonem ćwiczeń było skrzyżowanie dróg Drzewce - Rychwał i Szetlewek - Rzgów. Tam zainscenizowano wypadek komunikacyjny. Drugą symulacją był pożar pracowni komputerowej  w Szkole Podstawowej w Szetlewku. Był to sprawdzian przygotowania personelu szkoły z właściwego zachowania się w sytuacjach wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia uczniów. Po zakończeniu praktycznych ćwiczeń odbyło się szkolenie strażaków i innych osób biorących udział w ćwiczeniach. Kilkugodzinne zmagania przeszło 160 osób zakończył wspólny posiłek przygotowany przez małżonki druhów strażaków z Szetlewka.

florian21 stycznia 2006 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd. Prezesem Zarządu pozostał Gabriel Kubiak. W kwietniu 2006 roku zakupiono figurę św. Floriana w celu umieszczenia na frontowej ścianie strażnicy. 13 maja odbył się w Szetlewku XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zagórowie (szczegóły tutaj). W 2006 roku z prac remontowych wykonano m.in.: płytki na schodach i w pomieszczeniach, prace hydrauliczne oraz odprowadzono wodę od rynny spadowej z dachu.

3 maja 2007 roku odbyły się w Szetlewku obchody Dnia Strażaka. W uroczystości wzięły udział delegacje jednostek gminy Zagórów oraz z Kurowa i Lądku. Kolumna marszowa przeszłą przez Szetlewek od zajazdu do strażnicy, gdzie odbyła się część oficjalna. Po hymnie i raporcie druh Gabriel Kubiak powitał delegacje, gości i mieszkańców. Przy okazji Dnia Strażaka została również poświęcona figurka św. Floriana, patrona strażaków, która została umieszczona na budynku OSP. Uroczystego poświęcenia figury św. Floriana dokonał proboszcz parafii Trąbczyn ks. Jan Karczmarczyk. W okolicznościowym wystąpieniu głos zabrał dh Kazimierz Kobylarek:

"Na ścianie frontowej remizy pobudowanej w 1930 roku umieszczono figurkę patrona strażaków św. Floriana. (...) W roku 1942 powracająca młodzież niemiecka ze szkoły, rzucając kamieniami, zniszczyła figurkę.

(...) Św. Florian spieszył z pomocą swoim towarzyszom, oddając się dobrowolnie w ręce żołnierzy. Namowy namiestnika, tortury, nie wymusiły na nim wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej za odzyskanie wolności. 4 maja 304 roku zmaltretowano torturami Floriana, doprowadzono na most na rzece Enns i z przywiązanym do szyi kamieniem, modlącego się strącono do rzeki. Tak, jak św. Florian, bądźmy wierni ideałom i publicznie to wyrażajmy. Podejmując się ratowania innych lub ich dobytku, dokonujemy wyboru w imię pomocy bliźniemu, podejmujemy ryzyko, poświęcając swoje zdrowie, a czasem nawet życie, co bez wątpienia jest aktem wielkiej odwagi.

Roku Pańskiego 2007 w dniu 3 maja jednostka OSP w Szetlewku stała się bogatsza o jeszcze jeden widoczny symbol, który pozostanie na długo w naszej pamięci i umocni nasze szeregi. Druhowie, strażacy, zaproszeni goście, mieszkańcy wsi Szetlewek i wszyscy uczestnicy naszej uroczystości: Św. Florianie, patronie strażaków, po 65 latach Twej nieobecności dziś powracasz na swoje należne Tobie miejsce."

W latach 2008-2009 dokonano kolejnych remontów: wymieniono podłogę w strażnicy, zakładając panele, a w czynie społecznym przebudowano scenę na sali. Członkowie jednostki brali czynny udział w organizowaniu imprez: "Dożynki 2008" oraz "Folklor 2008" w Zagórowie, przygotowali zabawę taneczną, Dzień Strażaka i Dzień Dziecka.

29 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd, na którego czele stanął Prezes Gabriel Kubiak. W roku 2011 wykonano następujące prace: wymieniono część okien na sali, korytarzu i w garażu, wykonano prace malarskie wewnątrz pomieszczeń strażnicy, wymieniono tablicę rozdzielczą oraz licznik, założono płytki w pomieszczeniu mundurowym. Dzięki dotacji pozyskano kominiarki, hełmy i radiostację.

W 2013 roku poddano renowacji ogrodzenie wokół strażnicy oraz dokonano prac koserwacyjnych dachu. Jednostka ponadto pozyskała ze Szkoły Aspirantów w Poznaniu pompę pływającą.

pompa